ඉතාම සරල SMS ඇප් එකක් සදා ඉතා විශාල මුදලක් ගදර ඉදන්ම හොයා ගන්න.  ශ්‍රි ලංකාවේ දුරකථන සේවා සපයන Dialog, Mobitel, Etisalt, Airtel හා Hutch යන ආයතන වල සිම් කාඩ් පත් භාවිතා කරන භාරිභෝගිකයන් දිනකට රු 2 කට හෝ මාසයක රු 30 කට ඔබගේ SMS මෘදුකාංගයේ ලියාපදිංචි කර ගෙන නොමිලේම මෘදුකාංගය ඔස්සේ ඔබට මුදල් සෙවිය හැක.

Mobile Revenue Applications බට තිබිය යුත්තේ හොඳ අදහසක් පමණි. අපි ඔයාට හරියන SMS ඇප් එක ඉහත සඳහන් කළ සියළුම සිම් පත් ඇති සේවාලාභීන් ලියාපදිංචි කර ගත හැකි ආකාරයට සාදා දෙන්නම්. ඔබට සදා ගත හැකි ඇප් වර්ග පහත පරිදි වේ.

 

ඉතාම සරල SMS ඇප් එකක් සදා ඉතා විශාල මුදලක් ගදර ඉදන්ම හොයා ගන්න
  • ඡන්ද හා කැමැත්ත විමසන ඇප්ස් - Voting Apps
  • කලින් ඇතුලත් කරන ලද SMS පණිවිඩ ස්යංක්‍රීයව යවන ඇප්ස් - Schedule Message Sinding Apps
  • එසැනින් SMS පණිවිඩ යවන ඇප්ස් - SMS Alert Sending Apps
  • ඔබගේ පාරිභෝගිකයන්ගෙන් SMS පණිවිඩ ගෙන්වාගත හැකි ඇප්ස් - SMS Inbox Apps හා ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට සරිලන Customs SMS Apps.

මෙම SMS මෘදුකාංග මඟින් මුදල් සෙවිය හැකි ආකාරය පැහැදිලි කිරීමට උදාහරනයක්; ඔබ සතුව ලොව අනෙකුත් අය සඳහා ඉතා වැදගත් දැනුමක් හා ඊට සම්බන්ධ තොරතුරක් ඇති යැයි සිතමු. උදාහරනයකට ඔබට හොඳින් ආහාර පිසිය හැකි යැයි සිතමු.

දෙන් ඔබ කරණු ලබන්නේ ආහාර පිසීම පිළිබඳ උපදෙස් SMS මඟින් දිනපතා පාරිභෝගිකයන්ට යවන SMS ඇප් එකක් නිර්මාණය කිරීමයි. මෙසේ ඇප් එකක් නිර්මාණය කර ගත් පසු ඇප් එක හා SMS ලියාපදිංචි වීමට පහත ආකාරයේ අවස්ථාවක් සකසා ගත හැකී.

උදාහරන ඇප් වෙළඳ දැන්වීමක්;

ඔබටටත් ආහාර පිසීමට අළුත්ම උපදෙස් ආහාර වට්ටෝරූ පිලිබඳ තොරතුරු දින පතා ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍යද?

එහෙනම් මෙන්න ඔබට කදිම අවස්තාවක් ඔබත් මේ දැන්ම ඔබගේ ජංගම දුරකථනයෙන්

REG COOK ලෙස ටයිප් කර 77177 SMS එක්ක එවන්න.

Dialog, Mobitel, Etisalat, Airtel හා ‍Hutch පාරිභෝගිකයන් සඳහා පමණයි.

මාසයකටම රු 30 + Tax පමණයි.

මෙසේ පාරිභෝගිකයන්ගෙන් එකතුවන මුදල් වලින් 30% දුරකථන සේවා සපයන ආයතන ඔවුන්ගේ සේවාව සඳහා තබා ගන්නා අතර 70% ඔබගේ බැංකු ගිණුමට බැර කරයි.

ඔබට ඔබගේ ජංගම දුරකථනයෙන් SMS මඟින් හෝ අන්තර්ජාලය මඟින් ඔබගේ SMS ඇප් එකේ SMS පණිවිඩ යාවත්කාලීන කළ හැකි අතර SMS පණිවිඩ යැවීම වෙනුවෙන් හෝ මෘදුකාංග පද්ධතිය භාවිතා කිරීම වෙනුවෙන් කිසිම මුදලක් අය නොවේ.

අප ඔබට අවශ්‍ය ඇප්ස් පහසු මිලට සාදා දෙන අතර ඇප් එකේ සේවාව අනුව මිල ගණන් වෙනස් වේ.

මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා 0702042691 ඔස්සේ දීනේෂ් අමතන්න.

ස්තූතීයි!

දිනේෂ් @ KDKTEC.