KDKTEC OS POS විකුණුම් පද්ධති හදුන්වාදීමේ වීඩියෝව


Product or Service Marketing Heading

Product or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef descriptionProduct or service breef description

Product or Service Features - Version

Feature 01 Feature 02 Feature 03
Feature short description Feature short description Feature short description

Feature video demonstration

Feature video demonstration

Feature video demonstration

Customer Reviews

Customer Name and Company Customer Name and Company Customer Name and Company
Short Reviews Text Short Reviews Text Short Reviews Text
Contacts, Mobile, Email, Website Contacts, Mobile, Email, Website Contacts, Mobile, Email, Website

Demo System Information

Link User Name Password
Message for demo users
Price Details
Order Button
For more information about these systems you can always contact KDKTEC via the following communication channels:
Contact Person: K Dinesh Kumara
Telephone: 070 204 2691, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: WWW.KDKTEC.NET | WWW.PCWORLD.LK
Social Networks: FB.COM/KDKTEC | YOUTUBE.COM/C/KDKTECPCWORLDONLINETELEVISION

KDKTEC OS POS විකුණුම් පද්ධති හදුන්වාදීමේ වීඩියෝව


රුපියල් 50,000 ට POS සිස්ටම් එකක් | POS System Only for LKR 50,000

01-11-2021 දින සිට මෙතෙක් අප සේවාවන් සඳහා අයකරන ලද රු 20,000 ක මුදල රු 50,000 ක් ලෙස වෙනස් කර ඇක.

මෙම මුදල මඟින් ඔබට මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කිරීම, පුහුණු කිරීම, හා පළමු වර්ෂය සඳහා සහය සේවයක් හිමිවේ. දෙවන වර්ෂය සඳහා සහය සේවය අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා වර්ෂයකට රු 7500 ක් ගෙවිය යුතුයි.

KDKTEC OSPOS යනු ලොව මිලියන ගණනක් ව්‍යාපාර කරුවන් ඔවුන්ගේ වෙළඳ ආයනයේ කාර්යන් ඉතා පහසුවෙන් හා කාර්යක්ෂමව පරිගණක තාක්ෂණය ඔස්සේ කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ජාතියන්තර විවෘත කේත මෘදුකාංගයක් වන Open Source Point of Sale (OSPOS) මෘදුකාංගයෙහි සිංහල භාවිත යෙදුමයි. මෙම වටිනා ජාතියන්තර POS මෘදුකාංගය ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ව්‍යාපාරිකයන්හහට ඉතා පහසුවෙන් භාවිතා කිරීම පිණිස KDKTEC ආයතනය, මෙම මෘදුකාංගය අප රටට අඳාළ සැකසීම් වලට අනුව යාවත්කාලීන කර, ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික ආයතන වෙත ලබා දෙයි. මේ සඳහා KDKTEC ආයතනය එක් වරක් පමණක් රු 50,000 ක මුදලක් අය කරන අතර මෙසේ ලබා ගන්නා මුදලට සරිලන ලෙස පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීමේ සිට ඔබට අවශ්‍ය සියළුම සහය සේවයන් KDKTEC ආයනය මඟින් ඔවුන්ගේ පාරිභෝගික ව්‍යාපාර ආයතන වෙත මැනැවින් ලබා දෙනු ලබයි.

KDKTEC Open Source Point of Sale System හෙවත් "KDKTEC OS POS" විකුණුම් පද්ධතිය, ලොව ඕනෑම වෙබ් බ්‍රවුසර් මෘදුකාංගයක් (Google Chrome, Mozilla Fire Fox, Microsoft Edge, Opera, Etc...) සහිත උපකරණයක ඉතා සාර්ථකව පහසුවෙන් කියාත්මක කළ හැකි අඟනා විකුණුම් පද්ධතියකි.

මෙම විකුණුම් පද්ධතිය අන්තර්ජාලය රහිතව හෙවත් Offline ක්‍රමයට හෝ අන්තර්ජාලය සහිතව එනම් Online ක්‍රමයට ඔබට ඔබේ පරිගණකය හෝ ස්මාට් ජංගම උපකරණය මඟින් ඉතා පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකිය.

මෙම විකුණුම් පද්ධතිය, ලොව ඕනෑම අයෙකුට ඉතා සරලව තේරුම්ගත හැකිවන ආකාරයටත්, ඉතා පහසුවෙන්, සරලව භාවිතයට හුරුවිය හැකි ආකාරයටත්, ජාතියන්තර සම්මතයන්ට අනුව සංවර්ධනය කර තිබීම හේතුවෙන්, අද වන විට ලොව සෑම දෙසම සිටින මිලියන හතරකටත් අධීක ව්‍යපාරිකයන් පිරිසක් මේ වන විටත් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මෙම විකිණුම් පද්ධතිය භාවිතා කරයි.

මෙම මෘදුකාංගය සංවර්ධනය හා යාවත්කාලීන කරනු ලබන්නේ මා ද ඇතුළුව පුරා වෙසෙන පරිගණක ක්‍රමලේඛකයන් පිරිසක් විසින් වන අතර අප දිනෙන් දින අළුත්වන තාක්ෂණයන්ට අනුව මෙන්ම, දිනෙන් දින පැන නඟින අවශ්‍යතාවන්ට අනුව මෙම මදුකාංග පද්ධතිය නොමිලේම යාවත්කාලීන කරනු ලබයි.

මෙම මෘදුකාංගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අප නවතම PHP පරිගණක ක්‍රමලේඛන භාශාව භාවිතා කරන අතරම, දත්ත සංචිත තබා ගැනීම සඳහා ලොව බොහෝ සෙයින් ජනප්‍රිය MySQL දත්ත සංචිත පද්ධතිය භාවිතා කරයි.

මෙම විකුණුම් පද්ධතිය  Windows Linux හෝ  MacOS යන ඕනෑම මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සහිත පරිගණකයක ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වන අතර ඒ සඳහා අප නවතම Apache වෙබ් සවර් මෘදුකාංගය භාවිතා කරනු ලබයි.

මෙම පද්ධතිය භාවිත කිරීම පිළිබඳ නවතම වැඩිදුර විස්තර විඩියෝ හා තොරතුරු ලිපි මඟින් ඔබ හට ලබා දීමට දිනෙන් දින අළුත්වන ඔන්ලයින් භාවිත අත්පොතක් අප විසින් නිර්මාණය කර ඇති අතර ඒ සඳහා ප්‍රවේශ වීමට https://osposguide.kdktec.net යන වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වන්න.


KDKTEC OS POS විකුණුම් පද්ධතියෙන් ඔබට ලබා දෙන පහසුකම් - 3.3.2 සංස්කරණය

Stock Management (Items and Kits)

ආයිත්තම් හා ආයිත්තම් කට්ටල භාවිතයෙන් තොග කළමනාකරණය

VAT, Customer and Multi Tiers Taxation

ව්‍යාපාරයට අඳාල සියළුම බදු තොරතුරු තබා ගැනීම

Sale Register & Transactions Logging

විකිණීම් හා සියළුම භාණ්ඩ හුවමාරු තොරතුරු තබා ගැනීම

Quotation and Invoicing

මිල කැදව්ම් හා ඉන්වොයිස

Expenses Logging, Opening | Closing Cashup Functionality

සේවක වැටුප් හා වෙනත් වියදම්

Receipt, Quotation and Invoice Printing, Emailing and via SMS

ලදුපත්, බිල්පත්, මිල කැදව්ම් හා ඉන්වොයිස මුද්‍රණය හා ඉමේල් හෝ SMS කිරීමේ පහසුකම්

Barcode Generation and Printing

බාර් කෝඩ් නිර්මාණය හා මුද්‍රණය

Suppliers and Customers Database

සැපයුම්කාර හා පාරිභෝගික දත්ත සංචිතය

Multiuser with Permission Control

එකවර ඕනෑතරම් අයට ප්‍රවේශ පාලනයන් සහිතව භාවිතය

Reporting on Sales, Expenses, and Inventory

ව්‍යාපාරයන්ට අවශ්‍ය සියළුම වාර්තා

Goods Receiving Notes

භාණ්ඩ ලැබීම් සටහන්

Gift card

ත්‍යාග පත්‍ර

Rewards System & Loyalty Programs

පාරිභෙෘ්ගික ත්‍යාග හා සාමාජිකත්ව වට්ටම් පද්ධතිය

Restaurant Tables & Delivery Orders

රෙස්ටූරන්ට් සඳහා මේස අනුව හා රැගෙනයාමට අණවුම් ගැනීම

SMS Messaging

SMS පණිවිඩ යැවීමේ පද්ධතිය

Multi-language

English හා සිංහල භාශා වලින්

Selectable Boostrap based UI Theme

භාවිත උපකරණය ඇනුව වෙනස්වන ආකර්ෂනීය අතුරුමුහුනත

Mailchimp Integration

ඉ-මේල් ප්‍රවර්ධන පද්ධති සමග සම්බන්ධතාව

reCAPTCHA to Protect Login Page

පද්ධති ප්‍රවේශයට උපරිම ආරක්ෂාව

GDPR Ready

ජාතියන්තර සම්මතයන්ට ඇනුව සකසා තිබීම

24 X 7 X 365 Support Service

පැය 24 පුරාම අවුරුද්දේ සෑම දවසකම ලබාදෙන සහය සේවය


නිතරම අහන ගැටළු හා ඒවාට පිළිතුරු

1. මෙම විකුණුම් පද්ධතිය ඔබගේ පරිගණකයට ස්ථාපිත කරගන්නේ කෙසේද?

මුලින්ම ඔබ Demo විකිණුම් පද්ධතිය භාවිතා කර අපගේ මෙම මෘදුකාංගය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්විය යුතුයි. ඉන් පසුව 070 204 2691 දුරකථන අංකය ඔස්සේ අපව අමතා ඔබගේ පරිගණකය මෙම විකිණුම් පද්ධතිය ස්ථාපිත කර ගැනීමට සුදුසු දැයි පරීක්ෂා කරගත යුතුයි. මේ සඳහා ඔබ දුරස්ථ පරීගණක පාලන මෘදුකාංගයක් වන Team Viewer මෘදුකාංගය ඔබගේ පරිගණකයට භාගත කරගෙන එය ස්ථාපිත කර ගත යුතුයි. ඉන්පසුව එම මෘදුකාංගය මඟින් ඔබ පරිගණකයට ලැබෙන Your ID හා Password එක අප හට SMS කල යුතුයි. සියල්ල නිසි ලෙස තිබේ නම් මුදල් ගෙවීම සඳහා අප ඔබට අවශ්‍ය පහසුම ක්‍රමයකට උපදෙස් ලබා දෙන අතර, මුදල් ගෙවා විනාඩි 30ක් ඇතුලත අප Team Viewer මෘදුකාංගය ඔස්සේ ඔබ පරිගණකයට ඇතුළු වී මෙම අගනා විකුණුම් පද්ධතිය Offline හෝ Online ක්‍රමයට භාවිතය සඳහා ස්ථාපිත කර දෙන්නෙමු.

2. මෙම විකිණුම් පද්ධතිය ස්ථාපිත කර ගැනීම සඳහා ඔබ පරිගණකයේ තිබිය යුතු ගූනාංග මොනවාද?

 Windows,  Linux හෝ  MacOS යන ඕනෑම මෙහෙයුම් පද්ධතියක් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වන පරිගණකයක් තිබීම සෑහේ.

මෙම විකුණුම් පද්ධතිය නිසිආකාරව ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට අත්‍යාවශ්‍ය නොවන එහෙත් ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන POS Terminal Printers, Barcode Scanners, Barcode Printers, Cash Drawers, Customer Displays හා UPS වැනි උපකරණ ඔබට අවශ්‍ය නම් අප ආයතනයේම Online Shop වෙත පිවිසීමෙන් හෝ වෙනත් ඕනෑම ආයතනයක් හරහා මිලදී ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සියළුම උපදෙස් අප ඔබට ලබා දෙන අතරම, අප නිරන්තරයෙන් යෝජනා කරනුු ලබන්නේ, ඉහත සඳහන් උපකරණ සඳහා නිරන්තර නඩත්තු කටයුතු අවශ්‍ය වන හෙයින් එම උපකරණ මිලදී ගැනීමටත්, අවශ්‍ය නඩත්තු කටයුතු ඉතා ඉක්මණින් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි, ඔබ හොඳින් හදුනණ, ඔබට වඩා ලග ස්ථානයක ඇති ආයයතනයකින් ඉහත සඳහන් උපකරණ අවශ්‍ය නම් පමණක් මිලදී ගන්නා ලෙසයි.

3. මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කර ගැනීම, පුහුණුව ලබා ගැනීම හා සහය සේවය සඳහා ඔබට වැයවන මුදල කොපමණද?

Offline ක්‍රමයට භාවිතය සඳහා නම් මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කර ගැනීම සඳහා නම් එක්වරක් පමණක් ගෙවිය යුතු මදල රු 50,000ක් පමණක් වන අතර, Online ක්‍රමයට භාවිතය සඳහා නම් ඉහත කිිිියූ එක්වරක් පමණක් ගෙවිය යුතු මදල රු 50,000ට අමතරව වාර්ෂීකව ඔබට ලබා දෙන වෙබ් ලිපිනය හා වෙබ් හෝස්ටින් සේවාවන් සඳහා රු 7,500ක මුදලක් ගෙවීමට සිදුවේ. ඔබ ඉහත සඳහන් කළ කුමන ආකාරයට මෙම විකුණුම් පද්ධතිය ස්ථාපිත කර ගත්තද, මෘදුකාංගය ස්ථාපිත දිනයේ සිට වර්ෂයක කාලයක් මෘදුකාංගය සඳහා වන සහය සේවය හා නඩත්තු කටයුතු අප ආයතනය විසින් නොමිලේ ලබා දෙන අතර දෙවන වසරේ සිට අවශ්‍ය නම් පමණක්, අපගේ සහය සේවය හා මෘදුකාංගය සම්බන්ධ නඩත්තු කටයුතු කිරීම් සඳහා වර්ෂයකට රු 7500ක මුදලක් ගෙවීය යුතු වන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.

4. SMS යැවීමේ පහසුකම් ලබා ගන්නේ නම්අ, ඒ සඳහා ගෙවිය යුතු මුදල කොපමණද?

ඔබගේ ව්‍යාපාර නාමයෙන්ම SMS පිණිවිඩ යැවීම සඳහා අවශ්‍ය SMS යැවීම් ගිණූම සැකසීමට එක් වරක් පමණක් ගෙවිය යුතු මුදල රු 5000ක් වන අතර ඔබගේ ව්‍යාපාර නාමයෙන් යුතු Sender ID එක සඳහා එක් වරක් පමණක් ගෙවිය යුතු මුදල රු 1500ක් අයවේ. මීට අමතරව ඔබ යවනු ලබන සෑම SMS පණිවිඩක් සඳහාම රජයේ බදු ඇතුලත්ව රු 1.75ක් අය වන අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය SMS Credit ඔබ පෙර ගෙවුම් ක්‍රමයට අප ආයතනයෙන් ලබා ගත යුතු වේ. ඒ අනුව SMS Credits 1000ක් රු 1750ක් වන අතර මාසිකව අය කිරීමක් නොමැත.


පාරිභෝගික සමාලෝචන | Customer Reviews

D W Suranga Buddika Dodamwala at J.A. Global Holdings (Pvt) Ltd Mr. Suneth at Suneth Enterprises D C P Jayathunga at GIP Communication and Book Shop
අප ආයතනය KDKTEC ආයතනයෙන් මිලදී ගත් OS POS විකුණුම් පද්ධතිය හා ඔන්ලයින් වෙළදාම් කටයුතු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන OpenCart e-Commerce වෙබ් අඩවිය ඉතා සාර්ථකව හා පහසුුුුුවෙන් භාවිතා කරන අතර KDKTEC ආයතනයෙන් ලබා දෙන මනා සහය සේවය ඉතා අගය කොට සළකමි.  අප ආයතනය, වාහන අලවිය හා තොග භාණ්ඩ අලවි නියෝජිත අංශයෙන් කටයුතු කරන අතර, KDKTEC ආයතනයෙන් මිලදී ගත් OS POS විකුණුම් පද්ධතිය හා OpenCart ඔන්ලයින් වෙළඳාම් කටයුතු සිදු කරන වෙබ් අඩවිය පිළිබඳවත්, KDKTEC ආයතනයෙන් ලබා දෙන අවම මිල හා මනා සේවය ඉතා අගය කොට සළකමි. මාගේ ආයතනයේ මේ වන විට KDKTEC OS POS මෘදුකාංගයේ 3.3.2 වෙනි සංස්කරණය භාවිතා කරන අතර මේ වන විට එමඟින් සාර්ථකව ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරගෙන යනු ලබයි. මේ සම්බන්ධයෙන් KDKTEC ආයතනය බලා දෙන නොමද සහය සේවය අප ඉතා අගය කොට සලකමි.
Mobile: 0777528093, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Website: www.a2zsales.lk Mobile: 0777383285, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.sunethenterprises.com Mobile: 0777235906 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.gipcommunications.com

ඇතුළු දිනෙන් දින අළුත් වන සේවා රැසක්ම දැන් ඔබේ අතට, මේ ඔක්කොම රු 50,000 ට ? අදහන්නත් බෑ නේද?, මිලදී ගන්න කලින් ට්‍රයි කරලා බලන්නත් පුළුවන්!

Link: https://pos.kdktec.net

User Name: owner

Password: [email protected]

වැදගත් නිවේදනයක්: හිතවත් පාරිභෝගිකය, Demo පද්ධතිය ඔබට හට ලබා දී ඇත්තේ මෙම පද්ධතිය මිලදී ගැනීමට ප්‍රථම මෙම විකුණුම් පද්ධතිය පිළිබඳ මනා අවබෝදයක් ලබා දීම සඳහා වන අතර, මෙම Demo පද්ධතියේ පවතින දත්ත මකා දැමීමෙන් වළකී සිටීමට කාරුණික වන්න.

මිල ගණන් | Price Details

Offline Installation = Rs 50,000 (One time payment) >> Order Now

Online Installation = Rs 50,000 (One time payment) + Rs 7500/Year (Annual Fee for Domain and Hosting) >> Order Now

Optional KDKTEC Help Assistants Fee after first year = Rs 7500/Year >> Order Now

Promotional Offers

KDKTEC OS POS විකුණුම් පද්ධතිය සමඟින් ඔබ අපගේ ඔන්ලයින් වෙළදාම් කටයුතු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන OpenCart e-Commerce වෙබ් අඩවියක් ද නිර්මාණය කර ගන්නේ නම් ඒ සඳහා ඔබට වැය වන්නේ තවත් රු 20,000ක් පමණි.

Sample e-Commerce Website: PC WORLD Online Shop

ඔබගේ POS පද්ධතියේ මූලික සකසා ගැනීම් | Basic Setup of your POS system

මෙම පද්ධතිය භාවිත කිරීම පිළිබඳ නවතම වැඩිදුර විස්තර විඩියෝ හා තොරතුරු ලිපි මඟින් ඔබ හට ලබා දීමට දිනෙන් දින අළුත්වන ඔන්ලයින් භාවිත අත්පොතක් අප විසින් නිර්මාණය කර ඇති අතර ඒ සඳහා ප්‍රවේශ වීමට https://osposguide.kdktec.net යන වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වන්න.

මෙම විකිණුම් පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ පාඩම් නැරබීමට මෙම YouTube වීඩියෝ පෙළගැස්මට පිවිසෙන්න.


තවත් වැඩිදුර විස්තර අවශ්‍ය නම් දැන්ම පහත සංනිවේදන ජාළ ඔස්සේ අප අමතන්න

For more information about these systems you can always contact KDKTEC via the following communication channels.

Price Table - Check our prices

Domain Registration

.LK Domains .COM Domains .NET Domains .ORG Domains Other Domains

CAT1 Domain - Rs 3500+VAT/Yer

CAT2 Domain name - Rs 5500+VAT/Year

2000+VAT/Yer Rs 1500+VAT/Yer Rs 1400+VAT/Yer Rs 1200+VAT/Yer

Web Hosting Services

Personal Plan Business Plan Professional Plan Others
Rs 1200/-Year Rs 2508/-Year Rs 3000/-Year Up to Rs 3000/-Year
More Details More Details More Details More Details

Web Designing

Personal Plan Business Plan Professional Plan Others
Rs 12,000/-

Unlimited Pages

24/7 Unlimited Support

Multiple payments methods

Rs 20,000/-

Bellow 25 Pages

24/7 Unlimited Support

Multiple payments methods

Rs 32,000/-

Unlimited Pages

FREE Domain name registration

Free Select theme

24/7 Unlimited Support

Up to Rs 20,000/-

Unlimited Pages

Free Checkout

24/7 Unlimited Support

Multiple payments methods

More Details More Details More Details More Details

Maintaining

Personal Plan Business Plan Professional Plan Others
Websites & Apps
Rs 7500/Yer
Websites & Apps
Rs 7500/Yer
Web Site
Rs 12500/Yer
Web App
Rs 7500/ Yer
Websites & Apps
Rs 7500/-Year

Application Developments

OLIS OPOSS Restaurant Point of Sale (POS) Retail Point of Sale (POS) Hotel Management System
Rs 49,500/- Rs 55,500/- Rs 64,000/- Rs 64,000/- Rs 64,000/-
More Details More Details Contact us Contact us Contact us

Remote Help Assistants

Personal Plan Business Plan Professional Plan Others
Rs 10,500/-Year Rs 4,500/-Year Rs 9,500/-Year Rs 12,500/-Year

OPOSS

{gallery}leaflets{/gallery}

KDKTEC Online point of sale (POS) system can be used to any business. It's can be install in to any computer system you're having. it's can be access via smart phones. It's can be use online or Offline. It's simple and easy too. Don't worry you can try it before you decide to buy it. use our demo online point of sale system to check all features.


ABOUT
KDKTEC.NET Point of Sale is a point of sale system built on top of a CodeIgniter base. It therefore is written in PHP and uses MySQL as the database backend for data storage. This means that it'll run on any system with a web browser and can be run on a local server
(ie. in a WAMP setup) or hosted for multiple clients to access.

FEATURES & BENEFITS

 • Portable: since it works in any web browser, it'll work on any platform.
 • Built in functionality
 • Customer tracking
 • Supplier tracking
  Many reports are built in
  Easy to use sales register interface
  Employees with permissions assignment
  Gift cards
 • Ability to run locally or on a server with many clients
 • Inventor tracking

DOCUMENTATION & Links
* Home page:http://www.kdktec.net/index.php/en/products/point-of-sale-pos
* Download: http://www.kdktec.net/index.php/en/products/point-of-sale-pos

FEEDBACK
Please submit feedback via the KDKTEC.NET support system:
http://billing.kdktec.net/index.php/kb/how-to/how-to-contact-support

Visit http://pos.kdktec.net or Click here to try demo system

KDKTEC.NET POS SYSTEM USER ACCOUNTS

System Admin Account
User Name: admin
Password: [email protected]

Shop Owner Account
User Name: owner
Password: [email protected]

Cashier Account
User Name: cashier
Password: [email protected]

We made easy way to access every section in our POS System via shortcuts keys

Key Section

F1 - Customers
F2 - Items
F3 - Reports
F4 - Suppliers
F5 - Receivings
F6 - Sales
F7 - Employees
F8 - Configuration
F9 - Gift cards
F11 - Full Screen
TAB - Switch within Buttons & Text Boxes
Backspace - To get Previous Screen

How to Install KDKTEC.NET Point Of Sale System In to Web Server

1. If you use this system in local machine please Install WAMP Server or If you use this system in public domain you need to access to Control Panel of that public domain.

2. Create/locate a new mysql database to install KDKTEC.NET point of sale into

2. Execute the file database/database.sql to create the tables needed

3. unzip and upload Point of Sale files to web server

4. Copy application/config/database.php.tmpl to application/config/database.php

5. Modify application/config/database.php to connect to your database

6. Modify application/config/config.php encryption key with your own

7. Go to your point of sale install via the browser

8. LOGIN using

username: admin
password: [email protected]

9. Enjoy

Click here for learn more about our web designing and applications development

Subcategories

Mobile Revenue Applications

Software Developments

Web Hosting Plans

Web Designing

Domains Registration

Remote Help Assistants

SSL Certificates

KDKTEC Marketing service

Products Slideshow

Outsourcing

අප සහය දක්වන ගෙවීම් ක්‍රම | Payments Methods We Support

            

Call | SMS | WhatsApp | Email | Chat Live Through Our Support Hotlines for More Information.

Call, SMS, and WhatsApp to 070 204 2691

Emails to [email protected] 

Live Chat Button is placed in the right bottom corner.